اخبار شبکه های پارسی زبان ماهواره ای + لیست پخش سریالهای شبکه GEM SERIES

اخبار شبکه های پارسی زبان ماهواره ای + لیست پخش سریالهای شبکه GEM SERIESلیست پخش روزانه شبکه GEM SERIES :

نکته ها : تکرار با علامت T و پخش اصلی با علامت * می باشد .

شبکه GEM SERIES پخش مجدد نخواهد داشت .

ساعت 01:00 سریال شرم و گناه (ایتالیا )*

ساعت 02:00 سریال عشق ممنوع ( ترکیه )*

ساعت 03:00 سریال آرتیک ایر ( کانادا )*

ساعت 04:00 سریال در قلب من ( ترکیه )*

ساعت 05:00 سریال بورجیا ( ترکیه )*

ساعت 06:00 سریال الکاپو ( کلمبیا ) T

ساعت 07:00 سریال شرم و گناه ( ترکیه ) T

ساعت 08:00 سریال عشق ممنوع ( ترکیه ) T

ساعت 09:00 سریال آرتیک ایر ( کانادا ) T

ساعت 10:00 سریال در قلب من ( ترکیه ) T

ساعت 11:00 سریال بورجیا ( ترکیه ) T

ساعت 12:00 سریال کوزی و گونی ( ترکیه )*

ساعت 13:00 سریال تاکستان (اسپانیا )*

ساعت 14:00 سریال کوزی و گونی ( ترکیه )*

ساعت 15:00 سریال روزگار شاهزاده ( کره ای )*

ساعت 16:00 حریم سلطان ( ترکیه )*

ساعت 17:00 قبول می کنم  ( هندوستان )*

ساعت 18:00 فاطما گل ( ترکیه )*

ساعت 19:00 سریال عقاب سرخ ( اسپانیا )*

ساعت 20:00 سریال برگ ریزان ( ترکیه ای )*

ساعت 21:00 سریال شوبات ( ترکیه ای )*

ساعت 22:00 سریال روزی روزگاری ( ترکیه ای )*

ساعت 23:00 سریال لطیفه ( ترکیه ای )*

ساعت 24:00 سریال الکاپو ( کلمبیا )*
لیست پخش روزانه شبکه GEM TEEN :
لیست پخش روزانه شبکه GEM BOLLYWOOD :

ساعت 17:00 برنامه آشپزی با واه ( هندوستان )*

ساعت 09:00 سریال پخش برنامه آشپزی با واه ( هندوستان )T

ساعت 18:00 سریال رویای شیرین جوانی ( هندوستان )*

ساعت 01:00 و 05:00 و 10:00 سریال رویای شیرین جوانی ( هندوستان )T

ساعت 19:00 سریال به نام الهه عشق ( هندوستان )*

ساعت 02:00 و 06:00 و 11:00 سریال به نام الهه عشق ( هندوستان )T

ساعت 20:00 سریال همسایه های دوست داشتنی من ( هندوستان )*

ساعت 03:00 و 07:00 و 12:00 سریال همسایه های دوست داشتنی من ( هندوستان )T

ساعت 21:00 سریال جودا & اکبر ( هندوستان )*

ساعت 04:00 و 08:00 , 13:00 سریال جودا & اکبر ( هندوستان )T


لیست پخش روزانه شبکه GEM RIVER :

نکته ها : تکرار با علامت T و روز بعد خواهد بود و پخش اصلی با علامت * می باشد .

شبکه GEM RIVER در آخر هفته ( جمعه ها ) 4 سریال را ( قسمتهای پخش شده در هفته را ) بازپخش خواهد داشت .

ساعت 19:00 سریال ماندگار ( ترکیه )*

ساعت 01:00 و 07:00 , 13:00 سریال ماندگار ( ترکیه )T

ساعت 20:00 سریال شوبات ( ترکیه ای )*

ساعت 02:00 و 08:00 , 14:00 سریال شوبات ( ترکیه )T

ساعت 21:00 سریال لطیفه ( ترکیه ای )*

ساعت 03:00 و 09:00 , 15:00 سریال لطیفه ( ترکیه )T

ساعت 22:00 سریال روز روزگاری ( ترکیه )*

ساعت 04:00 و 10:00 , 16:00 سریال روز روزگاری ( ترکیه )T

ساعت 23:00 سریال برگ ریزان ( ترکیه ای )*

ساعت 05:00 و 11:00 , 17:00 سریال برگ ریزان ( ترکیه )T

ساعت 00:00 سریال عقاب سرخ ( اسپانیا )*

ساعت 06:00 و 12:00 , 18:00 سریال عقاب سرخ ( اسپانیا )T


لیست پخش روزانه شبکه GEM RUBIX :

نکته ها : تکرار با علامت T و روز بعد خواهد بود و پخش اصلی با علامت * می باشد .

شبکه GEM RUBIX در آخر هفته ( جمعه ها ) 4 سریال را ( قسمتهای پخش شده در هفته را ) بازپخش خواهد داشت .

ساعت 19:00 سریال برگ ریزان ( ترکیه )*

ساعت 01:00 و 07:00 , 13:00 سریال برگ ریزان ( ترکیه )T

ساعت 20:00 سریال حکایت کهنه ( ترکیه )*

ساعت 02:00 و 08:00 , 14:00 سریال حکایت کهنه ( ترکیه )T

ساعت 21:00 سریال روز روزگاری ( ترکیه )*

ساعت 03:00 و 09:00 , 15:00 سریال روز روزگاری ( ترکیه )T

ساعت 22:00 سریال الکاپو ( کوبا )*

ساعت 04:00 و 10:00 , 16:00 سریال الکاپو ( کوبا )T

ساعت 23:00 سریال شوبات ( ترکیه )*

ساعت 05:00 و 11:00 , 17:00 سریال شوبات ( ترکیه )T

ساعت 00:00 سریال لطیفه ( ترکیه )*

ساعت 06:00 و 12:00 , 18:00 سریال لطیفه ( ترکیه )T

لیست پخش روزانه شبکه GEM :

نکته ها : تکرار با علامت T و روز بعد خواهد بود و پخش اصلی با علامت * می باشد .

شبکه GEM به غیر از این لیست پخش بازپخش خواهد داشت .

ساعت 18:30 سریال ماندگار ( ترکیه )*

ساعت 04:00 و 11:00 سریال ماندگار ( ترکیه )T

ساعت 20:00 سریال برگ ریزان ( ترکیه )*

ساعت 01:00 و 12:30 سریال برگ ریزان ( ترکیه )T

ساعت 21:30 سریال کارا دایی ( ترکیه )*

ساعت 02:00 و 14:00 سریال کارا دایی ( ترکیه )T

ساعت 23:00 سریال روز روزگاری ( ترکیه )*

ساعت 03:00 و 15:30 سریال روز روزگاری ( ترکیه )T

ساعت 00:00 سریال حکایت کهنه ( ترکیه )*

ساعت 05:00 و 17:00 سریال حکایت کهنه ( ترکیه )T

اخبار شبکه های پارسی زبان در ماهواره یاه ست ( جم گروپ GEM GROUP ):

شبکه جم سریال ، جم عربی ، جم اچ دی ، جم تن به روی ایر رفتند.

شبکه های توشه ، پرسین وان ، وی ای پی کارتون ، جام ، یو تون ، نور افغانستان در ماهواره یاه ست به روی ایر رفتند.


اخبارشبکه های پارسی زبان در ماهواره هاتبرد در 13 درجه شرقی:

شبکه بیت العباس علیه اسلام و دیدار در ماهواره هاتبرد روی ایر رفت.


مشخصات دریافت شبکه های صدا و سیما در ماهواره بدر و یوتلست 25 ب در 26 , 25.5 درجه شرقی :

شبکه استانی آبادان و مهاباد و شبکه اچ دی در ماهواره بدر قابل دریافت شد.


اخبار و مشخصات دریافت شبکه های پارسی زبان صدا و سیما در گیرنده های دیجیتال داخلی :

شبکه افق و شبکه اچ دی صدا و سیما در فرستنده سوم دیجیتال تهران قرار گرفت .


اخبار و مشخصات دریافت شبکه های پارسی زبان ماهواره YAHSAT-1A

اخبار و مشخصات دریافت شبکه های پارسی زبان ماهواره HOTBIRD

اخبار و مشخصات دریافت شبکه های پارسی زبان ماهواره BADR

اخبار و مشخصات دریافت شبکه های صدا و سیما در ماهواره INTELSAT 902

اخبار و مشخصات دریافت شبکه های پارسی زبان صدا و سیما در گیرنده های دیجیتال داخلی

مشخصات دریافت شبکه های رادیویی صدا و سیما


نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد